Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Prezydium Rady Miejskiej VIII kadencji

PRZEWODNICZĄCY
Jan Kucharzyk

Jan Kucharzyk

 

     

 WICEPRZEWODNICZĄCY
Henryk Gamrat

 

WICEPRZEWODNICZĄCY
Jerzy Kwaśniewski

 

WICEPRZEWODNICZĄCY
Sebastian Tomsia

 

Dyżury przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Miejskiej

Jan Kucharzyk

Przewodniczący Rady Miejskiej

Pełni dyżur: poniedziałek,  godz. 14.00 – 16.00

 

Henryk Gamrat

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Pełni dyżur: czwartek, godz. 15.00 – 16.00

 

Jerzy Kwaśniewski

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Pełni dyżur:  środa, godz. 15.00 – 16.00

 

Sebastian Tomsia

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 

Pełni dyżur:  wtorek,  godz. 16.00 – 17.00

 


 

Radni VIII kadencji z poszczególnych okręgów wyborczych:

 

Okręg nr 1

Maria Beszterdo

Józef Filas

Henryk Gamrat  

Katarzyna Kamionka

Ewa Kiełtyka

Jan Kucharzyk

Przemysław Kwiatkowski

Sebastian Tomsia

 

Okręg nr 2

Wacław Chłosta (wygaśnięcie mandatu radnego z dniem 15 lutego 2021 r. w związku ze śmiercią radnego)

Jarosław Gałka

Jolanta Gręda 

Agnieszka Karczewska - Papaj (powołana na radną Rady Miejskiej w Olkuszu dnia 27 kwietnia 2021 r.)

Łukasz Kmita  (wygaśnięcie mandatu radnego z dniem 8 sierpnia 2020 r. - Uchwała Nr XVIII/210/2020 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 7 września 2020 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego z powodu naruszenia ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z wykonywaniem funkcji wojewody )

Arkadiusz Królewicz 

Wojciech Ozdoba

Wojciech Panek 

Edwarda Wolska (powołana na radną Rady Miejskiej w Olkuszu dnia 10 listopada 2020 r.)

 

Okręg nr 3

Apolinary Ćwięczek   

Jerzy Kwaśniewski                

Łukasz Piątek       

Małgorzata Postołek

Zbigniew Stach

Grzegorz Tomsia