Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Program Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska – Bezpieczny Strażak

 

 

Program skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego województwa małopolskiego oraz jednostek OSP z terenu województwa małopolskiego a jego celem jest wyposażenie strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego w odzież ochronną do działań bojowych – zestawy składające się z:

- ubrania ochronnego

- butów bojowych

- hełmu

- kominiarki

- rękawic.

 

Dofinansowanie ma postać dotacji w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych brutto (ale nie więcej niż 1 500 zł/zestaw).

 

Zakupione w ramach Programu elementy umundurowania muszą posiadać atesty dopuszczenia i certyfikaty do stosowania w ochronie przeciwpożarowej. Każda gmina może złożyć wniosek o dofinansowanie nie więcej niż 3 zestawów odzieży dla danej jednostki OSP.

Program trwa 5 lat, a nabory wniosków odbywają się jeden raz w danym roku kalendarzowym.

 

 

W 2012 r. na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy w Olkuszu, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie udzielił dotacji w kwocie 12 571.00 zł. na dofinansowanie zakupu 13 zestawów odzieży do działań bojowych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Olkusz.

Całkowity koszt zakupu wyniósł 30 924.66 zł. brutto

Zakupiono zestawy odzieży ochronnej dla następujących jednostek OSP:

 

Jednostka OSP

Ilość zestawów odzieży

OLKUSZ

3

OSIEK

3

GORENICE

3

ŻURADA

2

BRACIEJÓWKA

2

 

W 2013 r. na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy w Olkuszu, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie udzielił dotacji w kwocie 9927.50 zł. na dofinansowanie zakupu 11 zestawów odzieży do działań bojowych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Olkusz.

Całkowity koszt zakupu wyniósł 21 855.00 zł. brutto

Zakupiono zestawy odzieży ochronnej dla następujących jednostek OSP:

 

Jednostka OSP

Ilość zestawów odzieży

ZAWADA

3

ZEDERMAN

3

ZIMNODÓŁ

3

ŻURADA

1

BRACIEJÓWKA

1

 

 

W 2014 r. na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy w Olkuszu, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie udzielił dotacji w kwocie 3.013,20 zł. na dofinansowanie zakupu 3 zestawów odzieży do działań bojowych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Olkusz.

Całkowity koszt zakupu wyniósł 6.026,40 zł. brutto

Zakupiono zestawy odzieży ochronnej dla następujących jednostek OSP:

 

Jednostka OSP

Ilość zestawów odzieży

KOSMOLÓW

2

POMORZANY

1

 

 

W ten sposób całkowicie zrealizowano możliwość pozyskania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na dofinansowanie zakupu zestawów odzieży do działań bojowych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Olkusz w ramach programu „Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska – Bezpieczny Strażak”.

W latach 2012 – 2014 uzyskano dofinansowanie do zakupu 27 zestawów odzieży do działań bojowych.

Całkowity koszt zakupu wyniósł 58 806,06. zł.

Łączne dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie wyniosło 25 511,70 zł.