Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o konsultacjach projektów uchwał Rady Miejskiej w Olkuszu w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Olkusz na rok 2015 oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Olkusz na rok 2015.

Zgodnie z art.5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz.1536 z późn.zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione art.3 ust.3 tej ustawy, prowadzące działalność na terenie Miasta i Gminy Olkusz, do konsultacji pisemnych, z wykorzystaniem formularza zgłaszania opinii, projektów Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Olkusz na rok 2015 oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Olkusz na rok 2015.

Projekty uchwał zamieszczone zostaną na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Olkusz.

Konsultacje polegają na wyrażeniu pisemnych propozycji, uwag i opinii na temat projektów w/w uchwał i przesłaniu ich drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Konsultacje będą trwały od 28 października 2014r. do 10 listopada 2014r. (włącznie)

Formularz zgłaszania opinii (Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.3038.2014  Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz z dnia 27 października 2014r.) dostępny jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.malopolska.pl/umigolkusz) oraz Urzędu Miasta i Gminy Olkusz (www.umig.olkusz.pl).

Brak opinii po upływie terminu ich zgłaszania, określonym w zawiadomieniu o konsultacjach, oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.