Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na tablicy ogłoszeń , obok pok. 229 w dniach od 31.10.2014 r. do 12.12.2014 r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości lokalowej (mieszkanie) przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz głównego najemcy, położonej w Olkuszu przy ul. Strzelców Olkuskich 7A/41 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu tj. działki nr 4518 o pow. 997 m2. Bliższe informacje uzyskać można w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem w godz. 7.00-15.00 w pok. 237 lub pod numerem telefonu 32 6260237.