Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Informuję, iż w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. głosowanie odbywać się będzie w obwodach według nowego podziału gminy na obwody głosowania podyktowanego wymogami Kodeksu Wyborczego (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.), a przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Olkuszu Nr XX/273/2012 dnia 27 listopada 2012 roku.  Są to obwody, w których mieszkańcy głosowali już w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

W celu uniknięcia nieporozumień zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi siedzibami oraz granicami poszczególnych obwodów. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz z dnia 6 października 2014 roku o numerach i granicach obwodów głosowania i wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych jest rozplakatowana na terenie gminy Olkusz, w budynku i przed budynkiem Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu a także umieszczona jest na stronie internetowej www.umig.olkusz.pl w zakładce „Wybory Samorządowe 2014”. Wyciąg z informacji rozplakatowany jest także w klatkach schodowych bloków, których dotyczą zmiany. Informacja telefoniczna – nr 32/6260206 i 32/6260205.

 

Zmiany wprowadzone cytowaną wyżej uchwałą z 2012 roku dotyczą mieszkańców ulic:

Francesco Nullo, Skalska, Juliusza Słowackiego, Krakowskie Przedmieście, Olewińska, Pl. Konstytucji 3 Maja, Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego, Miła, Nowowiejska, Wiejska, Wincentego Witosa, Zagaje, Osiecka, Zygmunta Krasińskiego, Zofii Nałkowskiej, Elizy Orzeszkowej, Jana Kochanowskiego, Mikołaja Reja, Sosnowa, Stefana Żeromskiego.

 

Informuję także, że od 27 października do 10 listopada każdy wyborca może sprawdzić w Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu w pokoju 205, czy został uwzględniony w spisie wyborców.

 

 

                                                                              Pełnomocnik ds. wyborów

                                                                                  Urzędnik Wyborczy

 

                                                                                     Anna   Barczyk