Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Link do ankiety: www.pgnolkusz.pl

 

Do końca kwietnia bieżącego roku na terenie Gminy Olkusz prowadzona będzie ankieta dotycząca inwentaryzacji emisji pyłów i szkodliwych gazów pochodzących z lokalnych kotłowni węglowych oraz domowych pieców grzewczych. Pozwoli ona na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Olkusz, który jest niezbędny do pozyskiwania funduszy unijnych na inwestycje w poprawę jakości powietrza.

 

Podpisanie przez Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz umowy na sporządzenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest pierwszym etapem działań, mających na celu poprawę jakości powietrza poprzez pozyskiwanie funduszy unijnych na wymianę oświetlenia ulic, modernizację budynków wraz z wymianą nieefektywnych źródeł ciepła, czy instalacje odnawialnych źródeł energii: kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych i kotłów na biomasę.

 

Prowadzona do końca kwietnia na terenie Gminy Olkusz ankieta pozwoli zidentyfikować obszary problemowe, dla których propozycje rozwiązań zostaną przedstawione w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej.

 

W ramach programu zaplanowane zostaną zadania zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Działania dla mieszkańców oraz przedsiębiorców obejmą m.in. dopłaty do modernizacji kotłowni, czy instalacji odnawialnych źródeł energii.

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Olkusz opracowywany jest przez Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia – jednostkę naukową specjalizującą się w tematyce energetyki zrównoważonej środowiskowo. Ankieterzy będą posiadali odpowiednie dokumenty potwierdzające upoważnienia do przeprowadzania rozmów z mieszkańcami i przedsiębiorcami. Ankietę będzie można wypełnić również na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu (link zostanie udostępniony już w najbliższym czasie). Oprócz tego, zostaną także zorganizowane dwa spotkania, na których każdy będzie mógł przedstawić swoje pomysły i sugestie dotyczące zapisów Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

 

- Bardzo proszę mieszkańców oraz przedsiębiorców z Gminy Olkusz o poświęcenie chwili swojego czasu na wypełnienie ankiety. Nasze wspólne zaangażowanie pozwoli opracować podstawy do dalszych działań, które chcemy podejmować, aby systematycznie poprawiać jakość powietrza w Gminie Olkusz, a co za tym idzie, komfort życia Mieszkańców – apeluje Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik.

 

Na przygotowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gmina Olkusz otrzymała dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach IX osi Priorytetowej PO IiŚ – Działanie 9.3.

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - ulotka informacyjna