Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

UMiG Olkusz21 października 2015 r. o godzinie 15.00 odbędzie się I sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Olkuszu. Pierwsza sesja ma charakter organizacyjny, w planowanym porządku obrad jest m.in. wybór prezydium: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących oraz Sekretarza Młodzieżowej Rady Miejskiej w Olkuszu. Sesja, podobnie do sesji Rady Miejskiej, ma charakter otwarty.

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji
  2. Wystąpienie Przewodniczącego Rady Miejskiej
  3. Wystąpienie Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz
  4. Wręczenie zaświadczeń o wyborze radnych
  5. Ślubowanie radnych
  6. Wybór Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Olkuszu
  7. Wybór Wiceprzewodniczących Młodzieżowej Rady Miejskiej w Olkuszu
  8. Wybór Sekretarza Młodzieżowej Rady Miejskiej w Olkuszu
  9. Komunikaty i wolne wnioski
  10. Zakończenie obrad