Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

V Sesja RMIX sesja Rady Miejskiej w Olkuszu odbędzie się w dniu 20 października 2015 r. (wtorek) o godz. 15.30 w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Olkusz, ul. Rynek 1.

 

PORZĄDEK OBRAD IX sesji Rady Miejskiej w Olkuszu
w dniu 20 października 2015 roku – godz. 15.30

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad IX sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Miejskiej.
 4. Interpelacje.
 5. Sprawozdanie z prac Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz.
 6. Informacje Przewodniczącej i Zastępców Przewodniczącej oraz Przewodniczących Komisji.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazw drogom położonym w Zuradzie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie działek nr : 1130/1, 1134/1 i 1135/1, położonych w Olkuszu, stanowiących własność Gminy Olkusz służebnością drogową na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 1135/2.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: wstępnej lokalizacji przystanku komuniakcyjnego przy drodze gminnej – ul. Wspólnej w Olkuszu.
 10. Podjecie uchwaly w sprawie: wstępnej likalizacji przystanków komunikaxcyjnych przy dropdze powiatowej 1080 K w miejscowości Zawada.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na 2015 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr IV/23/2015 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Olkusz z póżn. zmianami.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie: dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pomorzanach.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr VI/99/2015 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 5 maja 2015 roku w sprawie lokalizacji targowisk i zasad ustalania dziennych stawek opłaty targowej obowiązującej na terenie Miasta i Gminy Olkusz.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla powiatu Olkuskiego na realizację zadania pn. „ Rozbiórka budynku gospodarczego usytuowanego na terenie IV Liceum Ogólnokształcącego i Gimnazjum Nr 3 w Olkuszu".
 16. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian osobowych w komisjach Rady.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie: wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Olkuszu.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie: wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Chrzanowie.
 19. Podjecie uchwały w sprawie: wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Krakowie.
 20. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje radnych.
 21. Zapytania i wolne wnioski.