Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz, informuje że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na tablicy ogłoszeń, obok pok.229 w dniach od 23.10.2015r. do 13.11.2015r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do   dzierżawy:

  1. działka nr 2284/1o pow. 27m 2 położona w Olkuszu przy ul. Fr. Nullo z przeznaczeniem pod budynek mieszkalny,
  2. części działki nr 1135/5 o pow. 22m2 położonej w Olkuszu przy ul. Rabsztyńskiej z przeznaczeniem pod zieleń przydomową,
  3. działki nrnr 775/39, 599/34, 599/7 o łącznej powierzchni 853m2 położone w Olkuszu przy ul. Długiej z przeznaczeniem pod: składowanie, budynek myjni, zbiorniki na paliwo, parking samochodowy,
  4. część działki nr 1789/2 o pow. 317m2 położonej w Olkuszu przy ul. Skalskiej z przeznaczeniem pod zieleń, dojazd i dojście

Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem w godz. 700-1500 (pok. nr 226) lub pod numerem telefonu (032) 626-02-26.