Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz, informuje że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na tablicy ogłoszeń, obok pok. 229 w dniach od 30.10.2015 r. do 20.11.2015 r., wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

  1. działka nr 578 w Żuradzie w celu umieszczenia w niej urządzeń infrastruktury technicznej – linia kablowa elektroenergetyczna

Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Drogowo-Inwestycyjnym w godz. 700-1500 (pok. nr 308) lub pod numerem telefonu (032) 626-01-58.