Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na tablicy ogłoszeń , obok pok. 229 w dniach od 04.12.2015r. do 15.01.2016r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości gruntowej nr 1449/8 o pow. 1838 m2 , objętej księgą wieczystą KR1O/00027780/0 (udział wynoszący: 0595, 0,0482, 0,0475 i 0,0600) przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela lokali mieszkalnych nr 10, 11, 21 i 22 w budynku wielorodzinnym przy ul. Górniczej 32 C w Olkuszu.

Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem w godz. 7.00 – 15.00 w pok. 237 lub pod numerem telefonu 032 6260237.