Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz, informuje że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na tablicy ogłoszeń, obok pok.229 w dniach od 04.12.2015r. do 25.12.2015 r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

  • części działek nr 1759/22, 3349/14, 1930/7, 2181/7, 3162/37, 4760/4, 1777/37, 1482/14, 2556/2, 4537, 1777/52, 4483/2, 4489, 4457, 4450, 4442, 4469, 4466, 4452, 3693/12, 5310, 5411/1, 1820/14, 4537, 3353/89, 3353/79, 3619/8, 3721/39, 1445/5, 2689/6, 3721/39, 4478, 2273/2 położone w Olkuszu z przeznaczeniem pod kontenery do zbiórki odpadów komunalnych i selektywnych;
  • działkę nr 5418 położoną w Olkuszu przy ul. Krasińskiego z przeznaczeniem pod zieleń;
  • część działki nr 2009/1 oraz działkę nr 2010/3 położone w Olkuszu przy ul. Witosa z przeznaczeniem pod ogród owocowo-warzywny;
  • części działek nr 1449/13, 1449/14 położone w Olkuszu przy ul. Górniczej z przeznaczeniem pod kontenery do zbiórki odpadów komunalnych i selektywnych,
  • część działki nr 633/31 położonej w Olkuszu przy ul. Wapiennej z przeznaczeniem pod ogród owocowo-warzywny i zabudowania;
  • działki nr 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965 położone w Kosmolowie z przeznaczeniem pod uprawy rolne.

Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem w godz. 7.00-15.00 (pok. nr 226) lub pod numerem telefonu (032) 626-02-26.