Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz, informuje że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na tablicy ogłoszeń, obok pok.229 w dniach od 31.12.2015r. do 21.01.2016r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

  • część działki nr 3617/24 położonej w Olkuszu przy Al. 1000-lecia z przeznaczeniem pod dojazd, dojście;
  • części działek nr757/2, 758/2 położone w Olkuszu przy drodze krajowej 94, a ul. Kruszcową z przeznaczeniem pod budowę linii kablowej SN;
  • działkę 342/3 położoną w Witeradowie z przeznaczeniem pod uprawy rolne.

Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem w godz. 7.00-15.00 (pok. nr 226) lub pod numerem telefonu (032) 626-02-26.