Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz, informuje że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na tablicy ogłoszeń, obok pok. 229 w dniach od 15.01.2016 r. do 05.02.2016 r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

  • część działki nr 1712/2 położonej w Olkuszu przy ul. Bóźniczej z przeznaczeniem pod dojazd, dojście;
  • część działki nr 3353/85 położonej w Olkuszu przy ul. Legionów Polskich z przeznaczeniem pod plansze reklamową,
  • części działek nrnr 1053/7, 1053/8 położone w Troksie z przeznaczeniem pod zieleń ozdobną,
  • działki nr 506, 507/1, 508, 509, 510/1, 510/2, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 558, 604, 605, 606, 607, 608, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645/1, 645/2 położone w Niesułowicach z przeznaczeniem pod uprawy rolne.

Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem w godz. 700-1500 (pok. nr 226) lub pod numerem telefonu (032) 626-02-26.