Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na tablicy ogłoszeń, obok pok. 229, w dniach od 29.01.2016 r. do 19.02.2016 r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

  • części działek nr 1492, 1256 położonych w Gorenicach z przeznaczeniem zabudowania, zieleń przydomową oraz garaż;
  • część działki nr 458/5 położonej w Troksie z przeznaczeniem pod podziemne urządzenia wodociągowe oraz dojazd i dojście,
  • części działki nr 4462 położonej w Olkuszu przy ul. M. Reja z przeznaczeniem pod magazyn i działalność gospodarczą,
  • działkę nr 4290 położoną w Olkuszu przy ul. Legionów Polskich z przeznaczeniem pod garaż,
  • działkę nr 5099/9 położoną w Olkuszu przy ul. Słonecznej z przeznaczeniem pod udostępnienie działki na cele dojazdowe.

Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem w godz. 7.00-15.00 (pok. nr 226) lub pod numerem telefonu (032) 626-02-26.