Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Szlaki piesze PTTK

Przez teren gminy Olkusz prowadzi czerwony Szlak Orlich Gniazd PTTK. Jest to najbardziej znany szlak turystyczny w Polsce. Łączna długość szlaku prowadzącego z Krakowa do Częstochowy to 164 km. Na terenie gminy Olkusz szlak przebiega od Kosmolowa przez Olewin i olkuską dzielnicę Skalskie. Dochodzi do zamku w Rabsztynie, następnie prowadzi przez Januszkową Górę i rezerwat Pazurek do Jaroszowca, gdzie wkracza na teren gminy Klucze. Swoistym spacerem po historii jest niebieski „Szlak Powstańców z 1863 roku”, którego całkowita długość wynosi nieco ponad 20 km. Szlak rozpoczyna się w centrum Olkusza i prowadzi przez Parcze i Stary Olkusz w stronę Krzykawki, gdzie podczas Powstania Styczniowego, 5 maja 1863 roku rozegrała się bitwa, w której zginął płk. Francesco Nullo pochowany na olkuskim Starym Cmentarzu. Przez teren miasta i gminy Olkusz przebiegają także inne, mniej znane, choć równie ciekawe piesze szlaki turystyczne PTTK, jak choćby żółty Szlak Pustynny południowy (23,8 km) prowadzący przez teren dawnej Pustyni Starczynowskiej, czarny szlak Gwarków z Olkusza do Sławkowa, czy Szlak Partyzantów Ziemi Olkuskiej. W 2012 roku wyznakowano przebiegający przez miasto i gminę Olkusz odcinek szlaku św. Jakuba (via Regia). Ciekawą propozycją dla miłośników przyrody są ścieżki dydaktyczne, jak choćby licząca 5 km długości ścieżka dydaktyczna po rezerwacie przyrody Pazurek.

Olkuskie Szlaki Rowerowe

Szlaki rowerowe Miasta i Gminy Olkusz dają możliwość poznania walorów przyrodniczych, krajoznawczych i historycznych terenów wokół Olkusza. Ciekawostką jest czarny, rowerowy „Szlak Kordonu Granicznego”, tworzący pętlę o długości 20 km. Jego fragment biegnie dawną granicą zaborów rosyjskiego i austriackiego, a przy szlaku zachowały się resztki strażnic granicznych. Z kolei liczący 38 km niebieski „Okrężny” szlak rowerowy łączy najciekawsze atrakcje historyczne i przyrodnicze gminy, jak ruiny zamku w Rabsztynie, Januszkową Górę, czy źródła rzeki Sztoły. Turyści wędrujący tym szlakiem mogą skorzystać z żółtego szlaku „Januszkowej Góry” umożliwiającego objechanie Januszkowej Góry, jednego z najbardziej malowniczych jurajskich wzniesień w okolicach Olkusza. Następny szlak rowerowy „Wschodni” oznaczony kolorem zielonym daje turystom możliwość poznania północno-wschodnich rejonów gminy Olkusz. W powiązaniu z niebieskim szlakiem „Okrężnym” tworzy pętlę o długości 19 km. Uzupełnieniem głównych szlaków są cztery szlaki łącznikowe. Przez teren gminy Olkusz przebiega jeden z najpopularniejszym szlaków rowerowych w Polsce, czyli czerwony Rowerowy Szlak Orlich Gniazd. Korzystając z tego szlaku oraz olkuskich szlaków „miejskich” turysta ma możliwość samodzielnego zaplanowania dłuższych lub krótszych tras wycieczek rowerowych w okolicach Olkusza.

Więcej informacji: www.olkuskieszlaki.olkusz.eu

Szlaki rowerowe