Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Rezerwat przyrody „Pazurek”

Rezerwat „Pazurek” to fragment pradawnych lasów, jakie niegdyś otaczały Olkusz od północy. W bukowych i jaworowych lasach znajdują się stanowiska wielu chronionych i zagrożonych gatunków flory. Rezerwat Pazurek został utworzony w 2008 roku i obejmuje obszar 187,91 ha pomiędzy drogą wojewódzką 783 łączącą Olkusz i Wolbrom, a linią kolejową. Najwyższym wzniesieniem na terenie rezerwatu są Zubowe Skały (440,6 m n.p.m.) tworzące niezwykłe skalne miasto. Na terenie rezerwatu występuje 290 gatunków roślin naczyniowych, w tym kilkadziesiąt chronionych z rzadkimi storczykami na czele, 86 gatunków mszaków i 22 gatunków grzybów kapeluszowych oraz przeszło 100 gatunków zwierząt. W lasach bukowych rezerwatu występuje aż 35 gatunków ptaków. Przez teren rezerwatu prowadzi, tworząca przeszło 5 km pętlę ścieżka dydaktyczna, oznaczona kolorem czerwonym oraz dwa niebieskie szlaki łącznikowe ze stacji PKP w Jaroszowcu oraz z leśnego parkingu przy drodze wojewódzkiej 783 w pobliżu miejscowości Pazurek, a także zielony pieszy szlak turystyczny PTTK.

Rezerwat PazuerRezerwat Pazurek

Januszkowa Góra

Januszkowa Góra (449 m n.p.m.) to jedno z najbardziej malowniczych jurajskich wzniesień w gminie Olkusz. Nazwa Januszkowej Góry pochodzi według legendy od zbójnika Janusza, który miał się ongiś schronić w tutejszych lasach. W dolnych partiach porośnięta jest sosnowym borem, a w górnych buczyną otaczającą malownicze, wapienne skały. Teren Januszkowej Góry (56 ha) wchodzi w skład obszaru Natura 2000 „Jaroszowiec”. Na terenie Januszkowej Góry występuje ok. 180 gatunków roślin naczyniowych, z czego 26 chronionych. Swoistą ciekawostką są storczyki, m.in. gnieźnik leśny, żłobik koralowaty oraz buławnik wielkokwiatowy. Na Januszkowej Górze jest 11 jaskiń i schronów skalnych. Na szczycie znajduje się wejście do jaskini Januszkowa Szczelina – jednej z najgłębszych jaskiń na Jurze. Z racji na bezpieczeństwo jaskinia nie jest dostępna dla turystów.

Januszkowa GóraJanuszkowa Szczelina

Zwiedzanie Rezerwatu „Pazurek”: dojście do ścieżki dydaktycznej szlakiem łącznikowym od dworca PKP w Jaroszowcu lub od parkingu przy drodze 783 na południe od miejscowości Pazurek

Januszkowa Góra: Najdogodniejsze dojście do szlaku spod ronda przy przejeździe kolejowym na drodze 783 w Rabsztynie.