Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

SztołaRzeka Sztoła jest lewym dopływem Białej Przemszy o długości 13,4 km. Nazwa rzeki, niegdyś zapisywana, jako „Stolla” wywodzi się od słowa „sztolnia”, czyli wyrobisko górnicze, które w przypadku kopalń olkuskich służyło odprowadzeniu wody z terenów eksploatacji.

Źródła Sztoły usytuowane są w dolinie o stromych, wyciętych w piaszczystym podłożu zboczach. Na prawo od głównych źródeł znajduje się wejście do dzikiej, malowniczo położonej doliny, na końcu której znajdują się kolejne źródła tej rzeki. Rzeka początkowo płynie w głębokiej dolinie w kierunku północno-zachodnim, a po kilku kilometrach wpada do zbiornika "Leśny Dwór" w Bukownie. Stamtąd płynie w stronę Białej Przemszy, do której wpada w okolicach Sławkowa.

Do źródeł rzeki Sztoły prowadzi krótki, bo liczący zaledwie 500 m zielony szlak łącznikowy od dwóch głównych szlaków rowerowych, czyli niebieskiego szlaku „Okrężnego” oraz czarnego szlaku rowerowego „Kordonów Granicznych”.