Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie w sprawie umorzenia postępowania odwoławczego od decyzji Burmistrza MiG Olkusz KE.6220.24.2013.AS z dnia 08.12.2015r. o środowiskowych uwarunkowanich dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa galerii handlowej wraz z komunikacją zewnętrzną, miejscami postojowymi dla samochodów osobowych, zjazdami na drogi publiczne, wiatami śmietnikowymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w Olkuszu w rejonie ulic: Mickiewicza, Sławkowskiej, Parcówka i DK 94”.

Szczegóły: http://bip.malopolska.pl/skokrakow/Article/get/id,1176617.html