Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na tablicy ogłoszeń, obok pok. 229 w dniach od 18.03.2016 r. do 29.04.2016 r.  wywieszony będzie  wykaz  nieruchomości tj.

  • działki nr 1490/6 o pow. 25 m2,  położonej przy ul. J. Kantego  w  Olkuszu, stanowiącej własność Gminy Olkusz, objętej księgą wieczystą KR1O/00059865/3, przeznaczonej do bezprzetargowej sprzedaży w trybie art. 37 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
  • działki nr 1490/7 o pow. 160 m2, położonej przy ul. Budowlanych w Olkuszu, stanowiącej własność Gminy Olkusz, objętej księgą wieczystą KR1O/00059865/3, przeznaczonej do bezprzetargowej sprzedaży w trybie art. 151 k.c. w związku z art. 37 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Bliższe informacje uzyskać można w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem w godz. 7.00-15.00 w pok. 237 lub pod numerem telefonu 32 6260237.