Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na tablicy ogłoszeń, obok pok. 229 w dniach od 18.03.2016 r. do 08.04.2016 r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

1. działki nr ew. gr. 1860/1, 1861/6, 1862/4, 1864/1, 1865/1, 1866/1 stanowiące ul. W. Witosa w Olkuszu,  w celu umieszczenia w nich urządzeń infrastruktury technicznej – przyłącz gazowy.

Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Drogowo-Inwestycyjnym w godz. 700-1500 (pok. nr 308) lub pod numerem telefonu (032) 626-01-58.