Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz, informuje że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na tablicy ogłoszeń, obok pok. 229 w dniach od 18.03.2016 r. do 08.04.2016 r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

  • części działki nr 1067/1 położonej w Olkuszu przy ul. Jasnej przeznaczeniem pod zieleń przydomową;
  • działkę nr 1129 i części działek nrnr 1127/1, 1130/1 położone w Olkuszu przy ul. Rabsztyńskiej z przeznaczeniem pod ogród przydomowy warzywno- owocowy;
  • część działki nr 2341/1 położonej w Olkuszu przy ul. świętokrzyskiej z przeznaczeniem pod działalność handlową;
  • część działki nr 1376 położonej w Olkuszu przy ul. Kruszcowej z przeznaczeniem pod działalność handlową;

Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem w godz. 700-1500 (pok. nr 226) lub pod numerem telefonu (032) 626-02-26.