Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na tablicy ogłoszeń, obok pok. 229 w dniach od 25.03.2016 r. do 15.04.2016 r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

  1. działka nr  ew. gr. 584 ul. Wierzbie w Żuradzie, w celu umieszczenia w niej urządzeń infrastruktury technicznej – przyłącz elektroenergetyczny nN
  1. działka nr ew. gr. 776/75, ul. Spółdzielcza w Olkuszu, w celu umieszczenia w  nich urządzeń infrastruktury technicznej – przyłącz gazowy.

Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Drogowo-Inwestycyjnym w godz. 700-1500 (pok. nr 308) lub pod numerem telefonu (032) 626-01-58.