Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Krakowie

NABÓR DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ
Odbycie służby przygotowawczej umożliwia ubieganie się o powołanie do zawodowej służby wojskowej, służbę w Narodowych Sił Rezerwowych oraz planowanych do utworzenia wojskach Obrony Terytorialnej.

Służbę przygotowawczą mogą pełnić ochotnicy na ich wniosek złożony w WKU posiadający uregulowany stosunek do służby wojskowej (bez odbytej służby wojskowej).

Do służby przygotowawczej może być powołana osoba:

 • niekarana za przestępstwo umyślne,
 • posiadająca obywatelstwo polskie,
 • odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej,
 • wiek co najmniej osiemnastu lat,
 • wykształcenie co najmniej:
  • wyższe – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów;
  • średnie – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu podoficerów;
  • gimnazjalne – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych.

Czas trwania służby przygotowawczej wynosi dla żołnierza kształcącego się na:

 • oficera - do 6 miesięcy; 
 • podoficera - do 5 miesięcy; 
 • szeregowego - do 4 miesięcy.

W czasie szkolenia żołnierze służby przygotowawczej będą otrzymywać wynagrodzenie w wysokości zależnej od korpusu (szkoleni na oficerów ok. 1740 zł, na podoficerów ok. 1160 zł i na szeregowych ok. 870 zł - brutto).

Szczegółowe informacje, dotyczące powołania do  służby wojskowej, można uzyskać dzwoniąc do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Krakowie, tel. : 261 13 48 03

Strona internetowa WKU w Krakowie: www.krakow.wku.wp.mil.pl