Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Uprzejmie proszę o zgłaszanie do dnia

2 maja 2016 r. do Urzędu Stanu Cywilnego

w Olkuszu (pokój nr 127)
JUBILEUSZU 50-LECIA

POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO

(pary, które w roku 1966 zawarły związek małżeński),
z uwagi na organizowane uroczystości

„ZŁOTYCH GODÓW”.

Przy zgłoszeniu jubilaci winni posiadać dowody osobiste.

 

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego