Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na tablicy ogłoszeń, obok pok. 229 w dniach od 08.04.2016 r. do 29.04.2016 r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

  1. działki nr  ew. gr. 5478/20, 5478/22 ul. Ks. Kan. S. Gajewskiego w Olkuszu, w celu umieszczenia w nich urządzeń infrastruktury technicznej – kabel elektroenergetyczny

Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Drogowo-Inwestycyjnym w godz. 700-1500 (pok. nr 308) lub pod numerem telefonu (032) 626-01-58.