Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz, w związku z Ustawą o rewitalizacji
z dnia 9. października 2015 r., informuje o zakończeniu konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Miejskiej w Olkuszu w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta i Gminy Olkusz.

 

Przedmiotem konsultacji było wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta i Gminy Olkusz, który znajdzie się w projekcie uchwały Rady Miejskiej w Olkuszu w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta i Gminy Olkusz. Konsultacje miały na celu zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących wyznaczenia obszaru kryzysowego na podstawie analizy koncentracji negatywnych zjawisk ze sfery społecznej oraz uzupełniająco ze sfery gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno – funkcjonalnej oraz technicznej.

Konsultacje prowadzone były od dnia 3 marca 2016 r. do dnia 4 kwietnia 2016 r .

W związku z powyższym serdecznie zapraszam mieszkańców i osoby zainteresowane na spotkanie w dniu 14.04.2016 na godzinę 18.00 do Urzędu Miasta i Gminy Olkusz (Sala Narad), na którym Instytut Rozwoju Miast (wykonawca Gminnego Programu Rewitalizacji Olkusza) przedstawi obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji na terenie Gminy Olkusz – uwzględniający zasadne uwagi zgłoszone podczas prowadzonych konsultacji społecznych.

Ponadto na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu oraz w BIP Urzędu
w dniu 14.04.2016 r. zostaną zamieszczone informacje na temat wyznaczonych obszarów.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz

/-/ Roman Piaśnik