Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz, informuje że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na tablicy ogłoszeń, obok pok. 229 w dniach od 15.04.2016r. do 06.05.2016r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do   dzierżawy:

- część działki nr 684 położonej w Olewinie przeznaczonej pod zieleń oraz dojazd;

- część działki nr 1754 położonej  w Olkuszu przy ul. Kościuszki  z przeznaczeniem pod działalność handlową;

- działkę nr 421 oraz działkę nr 423/1 - położone  w Osieku z przeznaczeniem pod uprawy rolne;

- działkę nr 65/1 położoną w Pazurku  z przeznaczeniem pod uprawy rolne;

Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem w godz. 700-1500 (pok. nr 226) lub pod numerem telefonu (032) 626-02-26.