Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz

informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na tablicy ogłoszeń, obok pok. 229 w dniach od  29.04.2016r. do 10.06.2016r.  wywieszony będzie  wykaz  nieruchomości tj.

- działki nr 381/5  o pow. 5980 m2,  położonej w Zedermanie gm. Olkusz, stanowiącej własność  Gminy Olkusz, objętej księgą wieczystą KR1O/00032431/7, przeznaczonej do sprzedaży  w drodze przetargu

Bliższe informacje uzyskać można w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem  w godz. 7.00-15.00 w pok. 237 lub pod numerem telefonu 32 6260237.