Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz

informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na tablicy ogłoszeń, obok pok. 229 w dniach od  06.05.2016r. do 17.06.2016r. wywieszony będzie  wykaz  nieruchomości tj.

- nieruchomości składającej się z działek nr 633 o pow. 2120m2, 631/2 o pow. 1325 m2, 630/2  o pow. 1165 m2, 617/31 o pow. 32739 m2, 632 o pow.2500 m2, położonych w Olkuszu (obręb  Pomorzany) oraz działki nr 741/18 o pow. 14266 m2, położonej w Olkuszu (obręb Olkusz), objętej księgami wieczystymi : KR1O/00047850/8, KR1O/00078609/0,  KR1O/00040127/2, stanowiącej własność Gminy Olkusz,  przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.

Bliższe informacje uzyskać można w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem  w godz. 7.00-15.00 w pok. 237 lub pod numerem telefonu 32 6260237.