Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Wojewoda Małopolski zawiadamia o wydaniu decyzji Nr 15/L/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa magistrali sieci wodociągowej z kablem sterowniczym w technologii światłowodowej w terenie zamkniętym PKO wraz z przekroczeniem i odciążeniem torów linii kolejowej nr 62 Tunel – Sosnowiec Główny i linii kolejowej nr 65 Most na rzece Bug – Sławków Południowy w msc. Podlesie, Rabsztyn, Olkusz, na działkach nr 293 obr. 0021 Podlesie, jedn. ewid. Olkusz, nr 212/1 obr. 0013 Rabsztyn, jedn. ewid. Olkusz i nr 3521/5 obr. 0001 Olkusz, jedn. ewid. Olkusz Miasto.

- Pełna treść obwieszczenia Wojewody Małopolskiego

- Pełna treść informacji do publicznej wiadomości