Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz, informuje że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na tablicy ogłoszeń, obok pok.229 w dniach od 03.06.2016r. do 24.06.2016r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do   dzierżawy:

  • część działki nr 1534 położonej w Olkuszu przy ul. Powstańców Śląskich z przeznaczeniem pod szafę teletechniczną;
  • część działki nr 1135/1 położonej  w Olkuszu przy ul. Rabsztyńskiej z przeznaczeniem pod zieleń przydomową;
  • część działki nr 1659/10 położonej  w Olkuszu przy ul. Kościuszki z przeznaczeniem pod działalność handlową;
  • część działki nr 612/4  położonej w Troksie z przeznaczeniem pod ogród przydomowy;
  • część działki nr 756/1 położonej w Olkuszu przy ul. Kruszcowej z przeznaczeniem po zieleń przydomową;
  • części działek nr 2115/27, 2115/28, 2115/30, 2115/31, 2115/40, 2115/36, 2115/37, 2115/38, 2115/29, 2115/34 położonych w Olkusz (przy torach kolejowych) z przeznaczeniem pod garaże, działalności usługowe, parkingi, magazyny, place manewrowe, składowanie, kontenery do zbiórki odpadów komunalnych.

Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem w godz. 700-1500 (pok. nr 210) lub pod numerem telefonu (032) 626-02-10.