Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Informujemy, że Komisja Konkursowa zakończyła pracę. Po przeprowadzonych rozmowach kwalifikacyjnych w wyniku tajnego głosowania wyłoniony został Pan Grzegorz Tomsia z Olkusza, który uzyskał największą liczbę głosów. Decyzję w sprawie zatwierdzenia kandydata na to stanowisko podejmie Zgromadzenie.

 

Z-ca Przewodniczącego Zarządu Związku

          

               Józef Kaczmarczyk