Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

                      Dotacja z WFOŚiGW w Krakowie na realizację zadania:

           „Profilaktyka zdrowotna uczniów szkół podstawowych w 2016 roku”

 Logo WFOŚ

Gmina Olkusz wystąpiła z wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie o dofinansowanie wyjazdu uczniów szkół podstawowych na tzw. „zielone szkoły”. Uchwałą Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie została przyznana dotacja w wysokości 25% faktycznych kosztów kwalifikowanych zadania.  Efektem ekologicznym Zadania jest profilaktyka zdrowotna dzieci z terenu województwa małopolskiego o przekroczonych standardach jakości środowiska. Z wyjazdu na „zieloną szkołę” skorzystało  170 uczniów z 6 szkół podstawowych. Zadanie zostało zrealizowane w terminie od 04 maja do 21 czerwca 2016 roku. Uczniowie przebywali na terenach nadmorskich, gdzie realizowano program dydaktyczno - wychowawczo-opiekuńczy, program profilaktyki zdrowotnej oraz edukacji ekologicznej.

 

Olkusz, 30.06.2016 rok

Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu