Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na tablicy ogłoszeń, obok pok. 229 w dniach od 01.07.2016 r. do 22.07.2016 r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

  1. działka nr ew. gr. 5174 w Olkuszu, w celu umieszczenia w niej urządzeń infrastruktury technicznej: przyłącz gazu,
  2. działka nr ew. gr. 5478/20 w Olkuszu w celu umieszczenia w niej urządzeń infrastruktury technicznej: przyłącz elektroenergetyczny nN w rurze osłonowej.
  3. działki nr ew. gr. 60/9, 60/11 w Żuradzie i działka nr ew. gr. 680 w Witeradowie, w celu umieszczenia w nich urządzeń infrastruktury technicznej: przyłącz gazu w rurze osłonowej,

Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Drogowo-Inwestycyjnym w godz. 700-1500 (pok. nr 308) lub pod numerem telefonu (032) 626-01-58.