Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

W ślad za pismem Urzędu Statystycznego w Krakowie oraz Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie - Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w dniach od 1 czerwca do 29 lipca 2016r. w wylosowanych gospodarstwach rolnych w całej Polsce zostanie przeprowadzone badanie struktury gospodarstw rolnych.

Użytkownicy gospodarstw rolnych będą mogli przekazać dane przez Internet, telefonicznie lub ankieterowi statystycznemu, który w tych dniach odwiedzi wylosowane gospodarstwa rolne, z obszaru województwa małopolskiego.

Każdy ankieter posiada legitymację służbową, upoważnienie do prowadzenia badań oraz wyposażony jest w tablet. Tożsamość osób wykonujących prace ankieterów można potwierdzić na infolinii Statystycznej pod numerem telefonu 22 279 99 99.

Infolinia będzie czynna w dniach 1 czerwca – 29 lipca br. w godz. 8 00 – 2000.

 

Liczę na Państwa życzliwość dla ankieterów prowadzących badania statystyczne.

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz

Jolanta Motyczyńska

Z-ca Burmistrza