Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

pok.229 w dniach od 08.07.2016r. do 29.07.2016r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonej do   dzierżawy

- działki nrnr 3559, 3560 położone w Olkuszu, przy ul. Zagaje  z przeznaczeniem pod zieleń,

- część działki nr 2875/6 położonej w Olkuszu, przy ul. 29 Listopada z przeznaczeniem pod zieleń,

- część działki nr 5489/6 położonej w Olkuszu przy ul. Cegielnianej z przeznaczeniem pod ogród przydomowy,

- część działki nr 476/17 położonej w Troksie  z przeznaczeniem pod ogród,

- działki nrnr 348/1, 63/1 położone w Pomorzanach z przeznaczeniem pod uprawy rolne,

- część działki nr 1067/1 położonej w Olkuszu przy ul. Rabsztyńskiej z przeznaczeniem pod ogród przydomowy.

Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem w godz. 700-1500 (pok. nr 210) lub pod numerem telefonu (032) 626-02-26, 626-02-10.