Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz

informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na tablicy ogłoszeń , obok pok. 229

w dniach od  29.07.2016r. do 09.09.2016r.  wywieszony będzie  wykaz nieruchomości:

-  lokalowej ( mieszkanie nr 26 ) przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz  

   najemcy, położonej w Olkuszu przy ul. Krasińskiego 4 ,

-  gruntowej -  0,0120 części działki nr 4425/2 o pow. 4709 m2, przeznaczonej do oddania w   

   użytkowanie wieczyste ,

objętych  księgą wieczystą KR1O/00026388/5, stanowiących własność Gminy Olkusz.

 

Bliższe informacje uzyskać można w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem  w godz. 7.00-15.00 w pok. 237 lub pod numerem telefonu 32 6260237.