Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na tablicy ogłoszeń, obok pok. 229 w dniach od 19.08.2016 r. do 09.09.2016 r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

  • działki nr ew. gr. 1394, 1397, 1398, 1399 w Niesułowicach w celu umieszczenia w nich urządzeń infrastruktury technicznej: linia elektroenergetyczna kablowa SN oraz nN
  • działka nr ew. gr. 4946 (ul. Urocza) w Olkuszu w celu umieszczenia w niej urządzeń infrastruktury technicznej przyłącz elektroenergetyczny nN

Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Drogowo-Inwestycyjnym w godz. 700-1500 (pok. nr 308) lub pod numerem telefonu (032) 626-01-58.