Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na tablicy ogłoszeń, obok pok. 229 w dniach od  19.08.2016r. do 30.09.2016r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości gruntowej nr 1668/1 o pow. 1814m2, objętej księgą wieczystą KR1O/00036930/3 (udział wynoszący: 0,0616, 0,0537, 0,0572, 0,0547 części), położonej w Olkuszu przy ul. Staszica, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela lokali mieszkalnych nr 10, 11, 21 i 22 w budynku wielorodzinnym przy ul. Staszica 4 w Olkuszu.

Bliższe informacje uzyskać można w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem w godz. 8.00-15.00 w pok. 204 lub pod numerem telefonu 32 6260204.