Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na tablicy ogłoszeń, obok pok. 229, w dniach od 02.09.2016 r. do 14.10.2016 r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na tablicy ogłoszeń, obok pok. 229,  w dniach od 02.09.2016 r. do 14.10.2016 r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości tj. działki nr 2020/2 o pow. 677 m2, położonej przy ul.  Wiejskiej w Olkuszu, stanowiącej własność Gminy Olkusz, objętej księgą wieczystą KR1O/00007943/5, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.

Bliższe informacje uzyskać można w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem w godz. 7.00-15.00 , w pok. 204 lub pod numerem telefonu 32 6260204.