Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na tablicy ogłoszeń, obok pok. 229 w dniach od 09.09.2016 r. do 30.09.2016 r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

 

- działki nr ew. gr. 801, 86/2, 815/3, 814/3, 799, 818/1, 786, 802  w Olkuszu w celu umieszczenia w nich urządzeń infrastruktury technicznej: sieć napowietrzna kablowa światłowodowa telekomunikacyjna. Kabel o średnicy 0,0075 m i długości 205,00 m

 

Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Drogowo-Inwestycyjnym w godz. 700-1500 (pok. nr 308) lub pod numerem telefonu (032) 626-01-58.