Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Raport z przeprowadzonych warsztatów w ramach konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Olkusza na lata 2016-2026

Aby wszyscy zainteresowani mogli się zapoznać z wynikami pracy warsztatowej stworzono również mapę dostępną pod adresem: http://www.goo.gl/pP48fM, która prezentuje wszystkie oznaczenia (problemy i pomysły działań) w podobszarach rewitalizacji.