Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz, informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz obok pok. 229 oraz na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miasta i Gminy Olkusz w dniach od 07.10.2016r. do 28.10.2016r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat:

  - część działki nr 2115/37 o pow. 500m2 położonej w Olkuszu przy ul. Pakuska z przeznaczeniem pod ogród przydomowy owocowo-warzywny (na w/w terenie zabrania się stawiania urządzeń i budynków trwale związanych z gruntem oraz wszystkie nakłady poniesione na dzierżawionej nieruchomości nie podlegają zwrotowi). Stawka czynszu: zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu   z 17.05.2011r w wysokości – 60,00zł rocznie do 31- go marca każdego roku z góry;

  - część działki: nr 2689/48 o pow. 15m2 położonej  w Olkuszu przy ul. Korczaka  z przeznaczeniem pod garaż typu „blaszak”. Stawka czynszu: zgodnie  z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu   z 17.05.2011r. w wysokości – 18,45zł brutto miesięcznie płatne do 10 –go każdego miesiąca z góry;

- część działki nr 2896/5 o pow. 120m2 położonej w Olkuszu przy ul. Parkowej z przeznaczeniem pod zieleń przydomową oraz dojazd, dojście (Na w/w terenie zabrania się stawiania urządzeń i budynków trwale związanych z gruntem oraz wszystkie nakłady poniesione na dzierżawionej nieruchomości nie podlegają zwrotowi natomiast na część działki  pod dojazd zezwala się utwardzić materiałami łatwo rozbieralnymi takimi jak kostka czy żwir). Stawka czynszu pod zieleń: zgodnie  z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu   z 17.05.2011r. w wysokości – 92,99zł brutto

Termin wnoszenia opłat: rocznie: do 31 marca każdego roku z góry

Stawka czynszu pod dojazd: zgodnie  z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu   z 17.05.2011r. w wysokości – 7,38zł brutto. Termin wnoszenia opłat miesięcznie: do 10-go każdego miesiąca z góry

- część działki nr 178 o pow. 138m2 położonej w Rabsztynie z przeznaczeniem pod zieleń ozdobną (Na w/w terenie zabrania się stawiania urządzeń i budynków trwale związanych z gruntem oraz wszystkie nakłady poniesione na dzierżawionej nieruchomości nie podlegają zwrotowi). Stawka czynszu: zgodnie  z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu   z 17.05.2011r. w wysokości – 59,41zł  brutto. Termin wnoszenia opłat: rocznie: do 31 marca każdego roku z góry

 

Dzierżawa przeznaczona jest dla osób fizycznych i prawnych. Osoby zainteresowane zawarciem umowy dzierżawy winny w terminie  wywieszenia wykazu złożyć w tut. Urzędzie wniosek na dzierżawę nieruchomości. Oferta winna zawierać następujące informacje: oznaczenie nieruchomości, położenie, propozycję zagospodarowania, proponowany okres dzierżawy oraz proponowaną stawkę czynszu z tytułu dzierżawy. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem w godz. 700-1500 (pok. nr 210) lub pod numerem telefonu (032) 626-02-10.