Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

W związku z licznymi pytaniami mieszkańców gmin Olkusz, Bukowno, Bolesław i Klucze w sprawie jakości wody wodociągowej Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olkuszu informuje:

wszystkie uzyskane dotychczas, tj. do dnia 06.10.2016 r. wyniki badań próbek wody pobieranych w ramach nadzoru sanitarnego oraz w ramach kontroli wewnętrznej jakości produkowanej wody przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu potwierdzają wymagania jakościowe, określone dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olkuszu nie posiada żadnych informacji, mogących sugerować pogorszenie jakości wody. W dniu dzisiejszym, tj. 07.10.2016 r. dodatkowo zostaną pobrane do badań laboratoryjnych próbki wody. Badania ww. próbek wody zostaną wykonane w akredytowanym Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie.