Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Uroczyste wykonanie Hymnu Seniora przez chór Uniwersytetu III Wieku oraz chór Kantare rozpoczęło historyczne pierwsze obchody Dnia Seniora w Olkuszu. W ubiegłą środę w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu uczestnicy tej wyjątkowej imprezy mieli okazję wysłuchać wykładów dotyczących zdrowia, turystyki i manipulacji w mediach. Nie szczędzili również braw nagradzając nimi występy grupy instrumentalno-wokalnej oraz zespołu Prasłowianki. Pierwszy Olkuski Dzień Seniora organizowany był przez Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz oraz Olkuską Radę Seniorów.

Dzień seniora

Hymn Seniora został odśpiewany na stojąco. Jego wykonanie dało sygnał do rozpoczęcia kilkugodzinnej uroczystości. Utwór został napisany przez Lidię Hanusiak, muzykę skomponowała Grażyna Królewicz, a nad artystyczną aranżacją czuwała Dorota Stachowicz Mączka.

Przywitania zgromadzonych gości dokonał Przewodniczący Olkuskiej Rady Seniorów Ryszard Ryza. Do oficjalnego otwarcia zaprosił Zastępcę Burmistrza ds. Społecznych Bożenę Krok, która odczytała również list od Burmistrza Romana Piaśnika.

Dzień seniora

Przewodniczący Ryszard Ryza przedstawił ponadto prezydium Rady Seniorów, historię tego organu oraz dotychczasowe dokonania, w tym zaangażowanie w utworzenie, a następnie systematyczne poszerzanie oferty Olkuskiej Karty Seniora. Uprawnia ona do zniżek w instytucjach oraz firmach całej Polski, w tym kilkunastu z terenu gminy Olkusz.

Dzień seniora

W czasie trwania uroczystości podpisane zostały dwa porozumienia: na obsługę prawną seniorów pokrzywdzonych losowymi wypadkami oraz wsparcie Rady Seniora działalnością wolontariatu. Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu oraz Restauracja Podzamcze otrzymały natomiast certyfikaty przystąpienia do programu Karta Seniora.

Dzień seniora

Dzień seniora

Cykl wykładów rozpoczęła Prezes Regionalnego Centrum Wolontariatu w Krakowie Julia Chojnacka prezentując przykłady osób starszych, które bezinteresownie pomagają innym. O wolontariacie w wymiarze międzypokoleniowym opowiadała Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu Danuta Pietraszewska. Przykłady dobrych praktyk wolontariatu zgromadzeni poznali dzięki postaciom Barbary Kiszko oraz Anrzeja Sulicha – odpowiednio Wolontariuszki Seniora Roku 2014 i Seniora Roku 2014. Pierwszy cykl wykładów został zakończony prezentacją partnera Olkuskiej Karty Seniora – Mariusza Pędziwiatra z Kancelarii Finansowo-Prawnej Lesta.

Dzień seniora

Dzień seniora

Dzień seniora

Dzień seniora

Pełne pozytywnych emocji prezentacje multimedialne Uniwersytetu III Wieku w Olkuszu, Stowarzyszenia Wszyscy dla Wszystkich, Stowarzyszenia Flika oraz Fundacji Nowa stanowiły nie tylko sympatyczny przerywnik między kolejnymi wykładami, ale także dowód bezinteresownego zaangażowania tych instytucji w działalność integrującą osoby w podeszłym wieku z młodzieżą.

Dzień seniora

Wykładem Media jako pierwsza władza Łukasz Salwarowski przestrzegał słuchaczy przed medialnymi manipulacjami. Mnożąc przykłady wskazywał najczęściej stosowane techniki zwodzenia widza oraz czytelnika. Łukasz Salwarowski jest redaktorem naczelnym Głosu Seniora oraz prezesem Stowarzyszenia Manko, które zajmuje się m.in. wdrażaniem oferty karty seniora w całej Polsce. O chorobach serca oraz ofercie partnera Karty Seniora – uzdrowiska Nałęczów – opowiedzieli Elżbieta Aftyka oraz Grzegorz Łoza. Drugi cykl wykładów zakończyła mistrz protetyki słuchu Bogumiła Pieniążek wystąpieniem dotyczącym diagnozy i występowania wad słuchu.

Muzyka i śpiew rozpoczęły kolejną część uroczystości. Występ artystyczny grupy instrumentalno-wokalnej pod kierownictwem Franciszka Dudka był wspaniałą ucztą dla ducha oraz szczególnym dowodem integracji międzypokoleniowej, bowiem przedział wiekowy artystów grupy mieści się w granicach od 16 do 80 lat. Zespół w składzie Franciszek Dudek, Henryk Trzcionkowski, Andrzej Wąs, Kazimierz Specjał (seniorzy) oraz Mateusz Syguła, Klaudia Figurska, Przemysław Arnold, Anna Tomsia, Krystian Arnold (młodzież) zaprezentował znane i lubiane utwory oraz nieco rzadziej słyszane w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury utwory hip-hopowe.

Dzień seniora

Ostatni cykl wykładów rozpoczęła Ewa Kucharek wskazując najczęstsze błędy w stosowaniu leków. Mówiła m.in. o możliwych skutkach ubocznych łączenia popularnych leków z innymi substancjami. Maratończyk oraz ambasador Głosu Seniora Marek Pilch, na własnym przykładzie, dowodził, że ruch jest najlepszym lekarstwem. Zachęceni do aktywności fizycznej seniorzy wysłuchali następnie wykładu dotyczącego najciekawszych atrakcji powiatu olkuskiego. Prowadził go olkuski historyk Jacek Sypień, który na co dzień udziela wskazówek w Punkcie Informacji Turystycznej w Olkuszu. O możliwości leczenia zaćmy za granicą i ewentualnych zniżkach dla posiadaczy Karty Seniora opowiedziała w ostatnim wykładzie Sylwia Grzędzińska z Europejskiej Grupy Medycznej Południe Sp. z o.o.

Dzień seniora

Dzień seniora

Dzień seniora

Pierwszy Olkuski Dzień Seniora zakończył występ gwiazd wieczoru – zespołu Prasłowianki. Grupę tę kolejny raz przedstawił olkuskiej publiczności Zenon Krukowiecki. Ponownie występ zachwycał niezwykłą dbałością o szczegóły oraz wysokim poziomem artystycznym.

Dzień seniora

Dzień seniora

Dzień seniora

W trakcie trwania uroczystości do dyspozycji uczestników były: mobilny punkt informacji turystycznej, stoiska prezentujące lokalne produkty ekologiczne oraz oferujące pomoc w badaniach słuchu i w doborze aparatów słuchowych oraz w organizacji zabiegu leczenia zaćmy.

Dzień seniora

Konferansjerem pierwszego Dnia Seniora w Olkuszu był inspektor Biura Promocji i Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu Michał Latos.

Patronat medialny nad I Olkuskim Dniem Seniora miały: Przegląd Olkuski, Głos Seniora

Firmy honorujące Kartę Seniora