Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na tablicy ogłoszeń, obok pok. 229 w dniach od  28.10.2016 r. do 09.12.2016 r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości składającej się z działek nr: 2114/37, 2114/38, 2114/39 i 2114/40 o łącznej powierzchni 6,4140 ha (powstałych z podziału działki nr 2114/36 ), położonej w Olkuszu przy ul. Wspólnej, objętej księgą wieczystą KR1O/00033658/1. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość znajduje się w terenie oznaczonym symbolem „ PU.1” – opisanym jako tereny przemysłu i usług. Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu.

Bliższe informacje uzyskać można w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem  w godz. 7.00-15.00 w pok. 204  lub pod numerem telefonu 32 6260204.