Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz, informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz obok pok. 211 oraz na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miasta i Gminy Olkusz w dniach od 09.12.2016r. do 30.12.2016r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu na okres do 3 lat:

 

  - część działki nr 775/7 o pow. 70m2 położonej w Olkuszu przy ul. Długiej z przeznaczeniem pod składowanie materiałów budowlanych. Stawka czynszu: zgodnie  z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu  z 17.05.2011r. w wysokości 0,50zł/m2 – (tj. 43,05zł brutto). Termin wnoszenia opłat: miesięcznie do 10  każdego miesiąca z góry,

  - część działki nr 2897/5 o pow. 200m2 położonej  w Olkuszu przy ul. Parkowej z przeznaczeniem pod zieleń ozdobną. Stawka czynszu: zgodnie  z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu   z 17.05.2011r. w wysokości 0,70zł/m2 – (tj. 172,20zł brutto). Termin wnoszenia opłat: rocznie: do 31 marca każdego roku z góry,

- część działki nr 3353/85 o pow. 3m2 położonej w Olkuszu przy ul. Legionów Polskich z  przeznaczeniem pod  plansze reklamową. Stawka czynszu: zgodnie  z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu   z 17.05.2011r. w wysokości 35,00zł/m2 netto planszy (tj. 129,15zł brutto). Termin wnoszenia opłat miesięcznie: do 10-go każdego miesiąca z góry

- część działki nr 818/1 o pow. 23m2 położonej w Olkuszu przy ul. Głowackiego z przeznaczeniem pod zieleń przydomową. Stawka czynszu: zgodnie  z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu  z 17.05.2011r. w wysokości – 0,50zł/m2  (tj. 14,15zł brutto). Termin wnoszenia opłat miesięcznie: do 10-go każdego miesiąca z góry,

- część działki nr 3334/2 o pow. 34m2 położonej w Olkuszu przy ul. Kpt. Hardego z przeznaczeniem pod ogród przydomowy owocowo-warzywny. Stawka czynszu: zgodnie  z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu   z 17.05.2011r. w wysokości – 60,00zł. Termin wnoszenia opłat: rocznie: do 31 marca każdego roku  z góry

- najem lokalu użytkowego pod działalność gospodarczą położonego na  części działki nr 178/1 o pow. 160m2 położonej w Podlesiu Rabsztyńskim. Stawka czynszu ustalona Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz  nr 0050.1777.2016 z 16.11.2016r. w wysokości – 100,00zł/m2  netto. Termin wnoszenia opłat miesięcznie: do 10-go każdego miesiąca z góry

 

Dzierżawa/ Najem  przeznaczona jest dla osób fizycznych i prawnych. Osoby zainteresowane zawarciem umowy dzierżawy/ najmu  winne w terminie  wywieszenia wykazu złożyć w tut. Urzędzie wniosek na dzierżawę/najem nieruchomości. Oferta winna zawierać następujące informacje: oznaczenie nieruchomości, położenie, propozycję zagospodarowania oraz proponowany okres dzierżawy. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem w godz. 700-1500 (pok. nr 210) lub pod numerem telefonu (032) 626-02-10.