Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

 

OGŁOSZENIE

 

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn.:

Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej – placówka dla dzieci z obwodu szkolnego – Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 4

przyznano dotację dla:

 

1. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu,

32-300 Olkusz, ul. Szpitalna 1 w wysokości 100 000,00 zł.