Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Zmiany przepisów w zakresie uzyskiwania zgody na usunięcie drzew i krzewów

 

W dniu 01 stycznia 2017 r. weszły w życie nowe przepisy ustawy o ochronie przyrody, które wprowadzają istotne zmiany dotyczące uzyskiwania zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów. Zmiany te wprowadzone zostały ustawą z dnia 16 grudnia 2016r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz. U. z 2016 r., poz. 2249).

Jedną z najważniejszych zmian jest odejście od obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.

Podwyższone zostały również obwody pni drzew, co do których nie ma obowiązku uzyskiwania zezwoleń, bez względu na cel usunięcia i formę własności gruntu, z którego są usuwane. Zgodnie z nowymi przepisami nie ma już obowiązku posiadania zezwoleń na usunięcie drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:

  • 100 cm w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  • 50 cm w przypadku pozostałych gatunków drzew,

oraz krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25m2.

Zmianie uległy również zasady naliczania i stawki opłat w przypadku wycinki drzew
i krzewów związanej z działalnością gospodarczą.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, pok. nr 323, tel. 32/6260173.